Get Adobe Flash player

ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Книгите на "Фондация СИРИУС 2018" можете да закупите само през официалните сайтове

ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА, ЧАСТ II

 

zlatna kniga na vselenata 4ast 2.png - 95.01 Kb

Новата книга, както и липсващите от другите може да поръчате тук

Продължение...

 

"Атлантида, Идел, Танг-ра, България"

"Дневниците на уфолога" с проф. Стамен Стаменов (31.07.2016г.)

Гостува Учителя в Тангра Деян Колев

Dim lights

Продължение...

 

"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА. ЖИВОТ В ТАНГ -РА"

ТРЕТА КНИГА, ЧАСТ I

zlatna kniga na vselenata.png - 16.49 Kb

 

Ауричната матрица на човека

"Дневниците на уфолога" с проф. Стамен Стаменов (10.07.2016г.)

гостува Деян Колев

 

Dim lights

Продължение...

 

Dim lights

 

Продължение...

 

НОВО!!!

Дистанционно лечение

Премахване на отрицателни влияния, енергийни корекции и изчистване на аурата от разстояние.

Настройка в Учението на Тангра (1во, 2ро и 3то ниво) от разстояние.

Получавате книжка с обяснение за съответното ниво, диплома и изследване с аура камера в удобно за вас време в рамките на една година.

За контакти: 0877 158 444

diplomi.jpg - 120.34 Kb

NEW !!!

Distance healing

Removing negative impacts, energy corrections and cleaning the aura from a distance.

Initiations in Tangra Teaching (1st, 2nd and 3rd level) from a distance.

You receive a book with explanations for the level you choose, diploma and so diagnose with aura camera in relevant for you time in one year time period.

For contacts: 0877 158 444


NEUE!!!

Fernbehandlung


Beseitigung von negativen Einflüssen, Energiekorrekturen und die Aura aus der Ferne klären.

Einrichten in der Lehre von Tangra (1., 2., 3. Stufe) aus der Ferne.

Sie erhalten eine Broschüre, die das Niveau erklärt, Diplom und eine Untersuchung der Aura zur Ihrer günstigen Zeit innerhalb eines Jahres.

Kontakt: 004366565232280


 

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

гр. Ловеч

Телефон: 0877 158 444

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности