ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Dim lights

 

Продължение...

 

НОВО!!!

Дистанционно лечение

Премахване на отрицателни влияния, енергийни корекции и изчистване на аурата от разстояние!

Настройка в Учението на Тангра (I , II и III ниво) от разстояние!

Получавате книжка с обяснение за съответното ниво, диплома и БЕЗПЛАТНО изследване с Аура камера и Биоквантов анализатор в удобно за вас време в рамките на една година.

Цена 500 евро

За контакти: +43 660 1055140

diplomi.jpg - 120.34 Kb

NEW !!!

Distance healing

Removing negative impacts, energy corrections and cleaning the aura from a distance.

Initiations in Tangra Teaching (1st, 2nd and 3rd level) from a distance.

You receive a book with explanations for the level you choose, diploma and so diagnose with aura camera in relevant for you time in one year time period.

Healing: 1000 leva

For contacts: +43 660 1055140


NEUE!!!

Fernbehandlung


Beseitigung von negativen Einflüssen, Energiekorrekturen und die Aura aus der Ferne klären.

Einrichten in der Lehre von Tangra (1., 2., 3. Stufe) aus der Ferne.

Sie erhalten eine Broschüre, die das Niveau erklärt, Diplom und eine Untersuchung der Aura zur Ihrer günstigen Zeit innerhalb eines Jahres.

Preis 1000 leva

Kontakt: +43 660 1055140


 

Кан Мотун във Фанагория

Dim lights

 

Продължение...

 

ИДЕЛ – паралелната Вселена на българите

„Знаците” с Ива Сапунджиева (25.11.2015 г.) Военен телевизионен канал

Dim lights


 

СЛЕД 2 ГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ БЕСТСЕЛЪРА "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"

ОТНОВО Е ПО ВСИЧКИ КНИЖАРНИЦИ В СТРАНАТА

ПОРЪЧАЙ ТУК

ПРЕДИ ВИБРАЦИОННИЯ СКОК И ИДВАНЕТО НА СЕДМА РАСА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2015


НОВАТА КНИГА "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА - ПЪТЯТ ДО ИДЕЛ"

МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ НА ПОДАРЪЧНА ЦЕНА ТУК

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТА 7-13"ОРФЕЙ" ?
КАКВО ПРЕДСТОИ ДА СЕ СЛУЧИ ОТ 2015 ДО 2036 ГОДИНА?

korica3.jpg - 146.74 Kb

В КНИГАТА ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Забранената история на България, скрита и заличена през хилядолетията.
Ново начало за Земята - проекта 7-13 и приземяването на 7ма раса.
Отвъд Млечния път към Идел, Млякото на Идел - път към Вселената.
Съюз Сириус - Освобождение на България от робство.
Кои са имената на предателите, отговорни за българския геноцид.
Реалности 2016-2036.
Промените в Галактическата Федерация.
Луната - Боен кораб.
Истината за марихуаната, билката на промяната.

Българският календар - Родоначалник на всички календари.

Родът Дуло в единство със съзвездията Сириус и Орион.
Златните реки - България, страна на изобилието.
Обединението на шеста раса и Вселенските центрове на България.
Златна Звезда - Засекретен проект на Съветския Съюз.

 


Лечебно възстановителна технология директно от Кремъл Русия

 

Устройство "Водолей" е Хомеопатична лаборатория от Ново Поколение

Връх в биорезонансната терапия при инфекциозни заболявания

  • Информационно вълновата терапия – една нова дума  в медицината.
  • Уреда Водолей работи с КВЧ и ФРИ (

    крайно висока честота) (фоново резонансно излъчване).
  • Структуриране на водата за 10 минути.
  • Технология премахваща инфекции.
  • Технология за диагностика и терапия.
  • Възстановяване на енергийната структура на организма за 1 минута въздействие с „Водолей“Мигновено повлиява електро магнитния имунитет.
Купете сега апарат ВОДОЛЕЙ  промоция само за 990 лева!
Вземете Вашият домашен лекар сега!
Телефон за контакт: 0877 158 444
---------------------------------------------------------------------------------------------

Healing recovery technology directly from the Kremlin Russia

Aquarius Device is a New Generation Homeopathic Laboratory

A peak in bioresonance therapy for infectious diseases

Information wave therapy - a new word in medicine.

The Aquarius device works with RFC and RFI (extreme high frequency) (background resonance radiation).

Structuring the water for 10 minutes.

Technology that removes infections.

Diagnostics and therapy technology.

Restoring the energy structure of the body for 1 minute impact with Aquarius

Instantly affects electromagnetic immunity.

Buy now WATERWAY PROMOTION only for 990 leva!

Get Your Home Doctor Now!

Contact phone number: +359 877 158 444

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исцеляющая технология восстановления непосредственно из Кремля Россия

Контактный телефон: +359 877 158 444

Получите ваш домашний доктор сейчас!
Купить ВОДОПРОВОДНАЯ ПРОМОТИРОВАНИЕ только для 990 левов!
Мгновенно влияет на электромагнитный иммунитет.
Восстановление энергетической структуры тела для 1-минутного удара с помощью Водолея
Диагностика и терапия.
Технология, которая удаляет инфекции.
Структурирование воды в течение 10 минут.
Устройство Aquarius работает с RFC и RFI (фоновое резонансное излучение).
Информационная волновая терапия - новое слово в медицине.
Пик в биорезонансной терапии инфекционных заболеваний
Устройство Водолея - это гомеопатическая лаборатория нового поколения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heilende Erholungstechnologie direkt vom Kreml Russland

Aquarius Device ist ein homöopathisches Labor der neuen Generation

Ein Höhepunkt in der Bioresonanztherapie für Infektionskrankheiten

Informationswellentherapie - ein neues Wort in der Medizin.

Das Aquarius-Gerät arbeitet mit RFC und RFI (Hintergrundresonanzstrahlung).

Strukturierung des Wassers für 10 Minuten.

Technologie, die Infektionen entfernt.

Diagnostik und Therapietechnik.

Wiederherstellen der Energiestruktur des Körpers für 1 Minute Wirkung mit Wassermann

Beeinflusst sofort die elektromagnetische Immunität.

Kaufen Sie jetzt WASSERWEG-FÖRDERUNG nur für 990 Leva!

Holen Sie sich Ihren Hausarzt jetzt!

Kontakttelefonnummer: +359 877 158 444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La tecnología de recuperación curativa directamente desde el Kremlin Rusia

Aquarius Device es un laboratorio homeopático de nueva generación

Un pico en la terapia de biorresonancia para enfermedades infecciosas

Terapia de ondas de información: una nueva palabra en medicina.

El dispositivo Aquarius funciona con RFC y RFI (radiación de resonancia de fondo).

Estructurando el agua por 10 minutos.

Tecnología que elimina infecciones.

Diagnóstico y tecnología de terapia.

Restaurando la estructura de energía del cuerpo para un impacto de 1 minuto con Acuario

Al instante afecta la inmunidad electromagnética.

¡Compra ahora PROMOCIÓN DE VÍAS ACUÁTICAS solo para 990 leva!

¡Obtenga su médico casero ahora!

Número de teléfono de contacto: +359 877 158 444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продължение...

 

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СИ ПОРЪЧАТЕ ТУК ДИРЕКТНО РУСКИЯ УРЕД ВИЗУЛОН

ЦЕНА 2600 ЛВ.

2 СЕДМИЦИ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ И ПОРЪЧКА: +43 660 1055140


Най-новия руски уред за Цветоимпулсно лечение Визулон

 

„ВИЗУЛОН“ ВИ ДАВА:

ОТЛИЧНО ЗРЕНИЕ БЕЗ МЕДИКАМЕНТИ И ХИРУРГИЧЕСКА НАМЕСА

ЗДРАВ СЪН БЕЗ УСИЛИЯ И СЪНОТВОРНИ

ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕС И НЕВРОЗИ БЕЗ АНТИДЕПРЕСАНТИ И УСПОКОИТЕЛНИ

Сматфона и ноутбука от ранна възраст вече са неотменна част от ежедневието на малки и големи, част от нашия жизнен ритъм. Четейки тези редове вие вероятно вече сте потенциална жертва на различни нарушения на очите и веорятно клиент на магазините за оптика. А всичко започва по един и същи начин – в края на деня зачервяване, пясък в очите и леко главоболие. Да си припомним простите препоръки които никой не спазва – да не четем в транспорта, да ограничаваме времето пред екрана и монитора, на всеки 45 миути да се даваме почивка от компютъра.

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности