Get Adobe Flash player

ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

САМО СЕГА КУПЕТЕ РУСКИЯ УРЕД АУРА КАМЕРА ДИРЕКТНО ОТ ВНОСИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ!

Можете да закупите нов уред или употребяван със софтуер на 30 езика!

Телефон за контакт: 0877 158 444

aura_camera_300_300 1.jpg - 29.93 Kb

Уреда се състои от:

  • компютър със софтуер на Аура Камера на 30 езика!
  • Сензор ръка
  • Цветен принтер за снимки
  • Камера

Продължение...

 

Откровение Земя

Планетарният дух има нужда от девствена чистота на Зе­мята, за да създава това, което в книгите на Монро е наречено Loosh – това е чиста енергийна вибрация (не Любов), създавана от Планетарния дух на бъдещата земя (минус хора, извънзем­ни, животински инкарнации и т. н.). Планетарният дух създа­ва Loosh (никоя друга английска дума не може да опише това), когато е в хармония със себе си. Тази Земя с девствена чистота е населена с растения, насекоми, животни, птици и риба, чии­то тела са естествени за груповата душа на Природния Дух. На времето Земята е била с девствена чистота – преди да бъде зав­ладяна от някои извънземни от Орион и т. н. Тогава Земята е излъчвала Loosh. Впоследствие, след намесата на империя Ори­он продукцията бързо била увредена. Влиза Играта.

Сега Играта достига връхната си точка, след което Земята, освобождавайки се от хора, извънземни и животински инкарна­ции, ще възстанови своята чистота и отново ще започне да из­лъчва Loosh, същевременно продължавайки своето развитие и напредък.

 

30768innerearth_678x320_front.jpg - 53.53 Kb

Продължение...

 

Фън Шуей – древна наука за добър живот

Знанията на древните българи са в основата ѝ.

Все повече учени изказват мнение, че всичко във Вселената е движеща се Енергия. От тази отправна точка следват много практически изводи, които ни водят до ново разбиране за същ­ността на Света в който живеем. Това ще ни помогне да проме­ним значително живота си в положителна посока. Най–новите научни виждания по неочакван начин се свързват с най – древ­ни разбирания и знания за заобикалящия ни свят. Потвържда­ват се знания и разбирания, които се прилагат успешно поне от осем хилядолетия.

Това е древната система от знания, науката и изкуството за постигане на здраве и благополучие, ръководството за хармо­ничен живот ФЪНШУЕЙ.

 

feng-shui-garden.jpg - 41.93 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

гр. Ловеч

Телефон: 0877 158 444

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности