ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Healing with light


After breaking magics and contacting i was enlighted with other forgotten gift - the healing. It happend very fast and soon i started to heal. I used to see everybody as form of an energy. One blue wave was runnning as on monitor and where there was dark black spots from my hands starts a healing ray and went directly
into the dark spots. In most of the ways this was the injured pplace in patients body. Every bad deseases that is in body i captured
right on time. And after i once catch it the desease ended. The light has come into my hands as an automibile lights. With its help i cut all variations of deseases in human body. After that with a ray that comes from my third eye i transformed the desease in dust. At the end I take the substance through the skin and left the other to be cleaned through the limf and through away the garbage in the release system. If i have to discribe sorts of healing

healing-build.jpg - 53.01 Kb

Продължение...

 

Повелитель стихий

Я делал все, что было дано мне сверху. Однажды мне по криптографическому каналу сказали идти на окраину любовника. Была пожилая бабушка. "Она хорошая женщина, но она немного колеблется. Иди и скажи ей, что она должна продолжать выполнять свою миссию любой ценой », - говорится в другом сообщении с Небес. Я нашел это на следующий день, говорила моя бабушка Райна. На собрании пожилая женщина ахнула. Она сказала, что мне снилось несколько ночей подряд с вьющимися светлыми волосами, освещенными светом. Женщина даже подумала, что ангел предупредил ее затянуть в этом мире. «Нет бабушки Rhino ...» я начал объяснять - «... силы сказали мне, чтобы сказать вам, что независимо от того, что драги тянут вас на землю, вы должны продолжать помогать людям». По моим словам, женщина плакала. Он наполнил меня доброй волей, которая чередовалась со словами благодарения Господу, всем святым и их посланникам. Мы говорили. Местный пророк разделил мою великую боль. «Несколько месяцев назад некоторые евангелисты пришли и начали издеваться надо мной. Они звали меня: «Баба Ванга - ведьма, а ты такая же ведьма. Вы не заслуживаете так жить.

posledniyat-povelitel-na-vazduha-2010.jpg - 99.25 Kb

Продължение...

 

Колобрите

Законът на Дуло Близки до друидите по своите функции са и древнобългарските жреци – КОЛОБРИТЕ. Самите друиди също са носили почтителното звание КОЛ, чието производно в съвременния английски HOLY означава “свещен”. Подобни звания са но- сили още и жреците на древния Шумер и на съвременната му Протоиндийска цивилизация в долината на р. Инд. Обрядът на ритуалното постригване на детето-брахман също се нарича КАУЛА. Когато навърши три години, то се постригва, като му се оставя на темето кичур коса (чембас). Същото ритуално постригване се провежда и сред народите на Памир, но когато мъжкото дете навърши един слънчев месец (31 дни). () Духовникът, който извършва обряда, се нарича КУЛБЪР, производно на КОЛОБЪР.

14212010_1215001161853302_2775268986848055601_n.jpg - 61.71 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности