ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

 

СЛЪНЦЕТО Е ПОРТАЛ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Слънцето е портал за цивилизации, които пътешестват из Вселената, използвайки форма на хипердименсионна математика, основана на сакралната геометрия. Сонди се изпращат в петната на Слънцето, за да изследват състава и поведението на звездата. Това, което е било открито, би шокирало учените от официалната научна общност, които вярват, че Слънцето е гигантски генератор за ядрен синтез (виж изобр.). Вместо това било потвърдено, че Слънцето има електрическа природа и неговите изхвърляния на плазма (виж изобр.) служат на пътешестващи из Вселената цивилизации като портали за влизане във и излизане от нашата Слънчева система.

yapay-gne.jpg - 347.03 Kb


Продължение...

 

 

Вярата на българите Първата, Единствена и Основна религия на Българите е Тенгрианството.

Тенгрианството е Прамайката на Зороастризма, Хиндуизма, Юдаизма, Будизма, Християнството и Исляма.

В Българския пантеон има две категории божества. Към първата се отнася Всевишният Бог Тангра, а към

втората – всички останали божества, наречени с общото название „алпи“. Алпи са Слънцето, Луната и другите

планети, но алпи са и свръхчовешките божества, съответстващи на известните богове от другите

индоевропейски митологии – те са алпите-диви. Повечето от алпите диви са известни под имената

на свещените животни, в чиито образ се превъплъщават.  Това са алпите Барс, Баран (Овен),

Барадж (Змей), Сокол. В мита за раждането на боговете още се разказва, че от старшите алпи

са се родили средните алпи, които са всъщност хората от божествен произход. За разлика от

небесните светила и алпите-диви, Тангра е представен като космически разум, без образ и

подобие. „Тангра е духът на Вселената.

gravatar_shield_small.jpg - 186.27 Kb

Продължение...

 

Откровение Земя

Планетарният дух има нужда от девствена чистота на Зе­мята, за да създава това, което в книгите на Монро е наречено Loosh – това е чиста енергийна вибрация (не Любов), създавана от Планетарния дух на бъдещата земя (минус хора, извънзем­ни, животински инкарнации и т. н.). Планетарният дух създа­ва Loosh (никоя друга английска дума не може да опише това), когато е в хармония със себе си. Тази Земя с девствена чистота е населена с растения, насекоми, животни, птици и риба, чии­то тела са естествени за груповата душа на Природния Дух. На времето Земята е била с девствена чистота – преди да бъде зав­ладяна от някои извънземни от Орион и т. н. Тогава Земята е излъчвала Loosh. Впоследствие, след намесата на империя Ори­он продукцията бързо била увредена. Влиза Играта.

Сега Играта достига връхната си точка, след което Земята, освобождавайки се от хора, извънземни и животински инкарна­ции, ще възстанови своята чистота и отново ще започне да из­лъчва Loosh, същевременно продължавайки своето развитие и напредък.

 

30768innerearth_678x320_front.jpg - 53.53 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности