ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Фън Шуей – древна наука за добър живот

Знанията на древните българи са в основата ѝ.

Все повече учени изказват мнение, че всичко във Вселената е движеща се Енергия. От тази отправна точка следват много практически изводи, които ни водят до ново разбиране за същ­ността на Света в който живеем. Това ще ни помогне да проме­ним значително живота си в положителна посока. Най–новите научни виждания по неочакван начин се свързват с най – древ­ни разбирания и знания за заобикалящия ни свят. Потвържда­ват се знания и разбирания, които се прилагат успешно поне от осем хилядолетия.

Това е древната система от знания, науката и изкуството за постигане на здраве и благополучие, ръководството за хармо­ничен живот ФЪНШУЕЙ.

 

feng-shui-garden.jpg - 41.93 Kb

Продължение...

 

По пътеките на богомилите – носители на нова култура

ЗАБРАВЕНИТЕ ИСТИНИ

В паметта на света постепенно изплува споменът за Виде­лината, която е получил чрез Богомилското учение. Докато на Запад интересът към него расте, нашите служебни историци, под влияния на православната църква и на атеизма го отнасят към религиозните секти.

Няма историческа тема с така широк спектър от мнения за богомилите:

– една от многото средновековни гностични секти

– или носители на чистото езотерично християнство?

– наследници на големи дуалистични учения от Изток

– или създатели на нова доктрина, завладяла Европа?

– „Религия на отчаянието” или носител на прогресивни идеи водещи към по-добър свят, свободен от догми, ка­нони и насилия.

– много опасно, разлагало религията и държавата, създава­ло бунт и отказ да носят оръжие и така отслабило държа­вата и тя паднала под робство.

– или сме паднали под робство поради прогонването на този Дух, България се е лишила от жизненост и мъдрост. В страните, които са го приели, е внесъл хуманизъм и Ре­формация – основа на Новия свободен от догми Свят.

 

bogomili.jpg - 296.97 Kb

Продължение...

 

Тракийското писмо – по-старо от египетското с 2000 години

Вкнигата „Тракийски хроники” на д‑р Стефан Гайд и не­говият брат акад. Цветан Гайдарски – се представя свещената древна история на трако-българския народ, който в най-дълбо­ката древност се е наричал „тракийски”, по името на своя древен библейски родоначалник, а впоследствие се е нарекъл „българ­ски”, по името на общия език – „богарския”, който са говорели всички обединени в Българската държава тракийски племена. Тези Свети писания на отците ни, ни известяват, че български­ят народ е Богоизбран и Богопосветен от века до века.

И въпреки трудностите и изпитанията, той ще изпълни поверената му от Бога и Светия Завет Светла мисия на циви­лизатор, носител на държавността на Духа и на Свещения ху­манизъм, от чиито плодове се е ползвала цялата модерна циви­лизация.

 

150424-vernasco-egypt-tease_x8jtzl.jpg - 398.03 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности