ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Унищожаването на Българската  Армия и нещо за НАТО

Какво беше армията ни през годините?

След Освобождението на България със заповед № 1 от 15 юли 1878 г. на руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков‑Корсаков се създава Българската земска войска. Вкрая на 1878 г. Българската земска войска има в състава си общо 31 400 души, оборудвани с оръжие, материал­на част и боеприпаси от руската армия.

През ноември 1879 г. в София е създадено военно училище в което постъпват на обучение 255 български юнкери. Освен тях в руски военни училища са изпратени 132 български младе­жи, а във Велико Търново се създава учебна дружина за подго­товка на унтерофицери. На военна повинност подлежат всички български граждани от 21 до 40‑годишна възраст.

Българската войска се състои от 21 пешидружини, 4 конни сотни, 6 пеши, 1 планинска и 1 конна батарея, 1/4 сапьорни роти, 1 обсадна рота и артилерийска паркова команда. С кня­жески указ от 1884 г. се преминава от дружинна към полкова структура в армията. Формирани са 8 пехотни и 2 артилерий­ски полка, към които са придадени пионерна дружина и морска част.

 

89d3ecdfab6ad5282ba550e20bade371.jpg - 87.50 Kb

Продължение...

 

Падането на Казанското Канство и българофобията на съседите му

Иван Грозни, срива град Казан/на втората снимка, и се провъзгласява за „цар на Българи и Руси“. По късно в България се развива култ към „бате Иван“, който уж цял да ни спаси от Турция. Но как може Българоубиец, да спаси българи… не може! Това е един от многото случай в който Бъулгари са избирали за герой, своят палач.

Вместо встъпителни думи, спомените на един от руснаците обсаждали Казан: Вече около пет седмици россияните стояха под Казан и убиваха излизащити от града не по-малко от десет хиляди неприятели,.. Никой не се предаде жив, спасиха се малко… ранените… Градът беше завзет.. убиваха всички които се намираха, в домовете, или в ямите; вземаха в плен жени, деца или чиновници… сечта престана но кръвта се лееше… Царския дворец, улиците, крепостните стени и дълбоките ровове бяха запълнени с мъртви.. тела се носеха по реката…

p2_8.jpg - 82.62 Kb

Продължение...

 

Извънземни биологични същности

Тъй като човешкото съзнание не е подготвено за живота след смъртта, всичко, което е останало от неговите енергий­ни кванти, ще се асимилира в тела на киборги в други видове синтетични форми на живот или в извънземна биологична същност. Вмомента духовно разединените хора, живеещи на Земята, ще се асимилират в синтетични форми на живот, проя­вяващи се като извънземни биологични същности, които всъщ­ност са били човешки души в човешки тела в миналите времеви линии. Повечето от най-малките ИБС извличат хранителните вещества от светлината, подобно на растения. Те не са в състо­яние да растат, да се размножават и да преминават в по-високи измерения на съзнанието. Някои от извънземните биологични същности се върнаха на Земята от бъдещето, за да се опитат да преобразуват човешкия генетичен код в тази времева линия на Земята и по този начин да се спасят.

 

alien-abduction-607250.jpg - 35.41 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности