ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Кой взриви Чернобил?

1986


Авариралият реактор е захранвал с енергия военен обект

за производство на секретни оръжия, заради което е избухнал

от свръхнатоварване.

Не бяха минали и часове, след като новината за аварията в

Чернобил избухна като мълния, а по телефона от Москва ми се

обади нашият кореспондент Атанас Атанасов. Настояваше да

замине незабавно за „мястото на събитието“. Все още нямаше

никакви подробности за пораженията, но аз си давах сметка

какво означава радиация и се опитах да го вразумя. Не биваше

да пътува! Не биваше да се излага на риск! Не ме послуша. „Бай

Атанас“, както го наричахме всички, бе репортер до мозъка на

костите и вече бе обиколил Съветския съюз надлъж и нашир.

Аз не му разреших да пътува, но той вероятно е издействал съ-

гласието на главния редактор на „Работническо дело“ и следва-

щото му обаждане бе направо от Киев. Новините бяха горещи

и наистина от мястото на събитието. В редакцията всички бяха

доволни, но аз не криех безпокойството си.

plakat.png - 646.06 Kb

 

Продължение...

 

Сектите в България

Една от най-известните и най-агресивни секти, която неизменно прави опити да утвърди своите позиции в духовния живот в страната е Свидетелите на Йехова.“Свидетелите на Йе­хова“ в България е регистрирано през 1938 година. Най-вероят­но центърът на българските йеховисти е бил Пловдив, тъй като там те имали своя печатница, където отпечатвали религиозната си литература. Благоприятното време за „проповедническата“ им дейност продължава до 1944 година.

Друга особено опасна секта, която разпространява своето влияние на българска почва е Сектата на Муун. От християнска гледна точка това е едно крайно извратено учение. Последова­телите на Муун твърдят, че се опират на Библията, и дори се на­ричат християни, но това няма нищо общо с действителността. Самият Муун открито заявява, че ползва Библията единствено за камуфлаж: „Докато не завършим мисията си в християнската църква, ние трябва да цитираме Библията и да я използваме, за да обясняваме. След като получим наследството на християни­те, ще бъдем свободни да поучаваме без Библията“

Най-силната секта в съвременния западен свят, що се отна­ся до членска маса и организация, също намира последователи в България. Това е „Църквата на светиите на Исус Христос от последните дни“, или по-известна като Мормоните. В България е официално регистрирана като вероизповедание. Те са изклю­чително мисионерски ориентирани и не пестят усилия и разхо­ди за набиране на нови членове.

screenshot_2019-05-14      - google .png - 1.13 Mb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности