ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}


СЛОВО КАН МОТУН

ВСЕЛЕНСКИ И ГАЛАКТИЧЕСКИ БРАТЯ И СЕСТРИ,  НАРОДЕ НА ИДЕЛ

ПРЕДИ КРАЯ НА МАЛКАТА АТЛАНТИДА ПРЕДИ 16 758 ГОДИНИ СЕ ОТВОРИ ПОСЛЕДНИЯ ПОРТАЛ НА ЗЕМЯТА КЪМ ГАЛАКТИКАТА.

ОЦЕЛЕЛИТЕ АТЛАНТИ СЪЗДАДОХА СВОЯТА ДЪРЖАВА ИДЕЛ – КОНФЕДЕРАЦИЯ от седем арийски, финоугорски и алтайски племена, откъдето и името (Иде-седем и Ел-племе). По-късно държавата получава и второ название на господстващия народ– Булгари, Бул-Възвишени и Ари-Свободни.

ВЪЛЧЕТО МЛЯКО БЕШЕ ЕДИНСТВЕНОТО С КОЕТО МОЖЕХА ДА НАКЪРМЯТ ОЦЕЛЕЛИТЕ.

“…А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди  сътвори Предвечният и седем области от небето им повери.”
“И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел да води по един от седемте народа.”

“А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.”  “И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над  нея.” “И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше  вече звезда и звезден дух.”
“Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния  път да властва над България.”
“И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само  Византия и България останаха.”
“…Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България  като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде.” “Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечния път ще бъде светъл саван над Вселената…”

Откъс от книгата “За Съдбата на Народите” от богомилския жрец Петър Осоговец, 956 н.е.

 

И РЕЧЕ КАН МОТУН : "Който продаде или подари даже педя българска земя на чужденци - за  бъде наказан със смърт".

КАРТА НА ИДЕЛ


Великият Български Владетел КАН МОТУН (200 - 174 г. пр. Хр.), създава най -голямата Империя в Човешката история, завладява Китай поставяйки го във васална  зависимост от Българите. Кан Мотун владее 27 народи през II в. пр. н. е. от Каспийско море до Великия океан,  вкл. Япония,  до Кашмир на юг.

КАРТА НА ОТРОВЕНИЯ ОКЕАН


СЛЕД КАТО ЖЪЛТАТА ПОДВОДНИЦА ЯПОНИЯ ОТРОВИ ВОДИТЕ НА ТИХИЯ ОКЕАН, ЖИВОТА В НЕГО И ВЪЗДУХА НА ЗЕМЯТА С РАДИАЦИЯ НАСТАНА ВРЕМЕТО В КОЕТО ТРЯБВА ДА ОБЯВЯ КООРДИНАТИТЕ ЗА ГАЛАКТИЧЕСКОТО НИ ПЪТЕШЕСТВИЕ И ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОРТАЛА (МЛЕЧНИЯ ПЪТ) И ВСЕЛЕНАТА.

ДОЙДЕ ЧАСЪТ НА ИСТИНАТА.

13:20 = 20:13=2013

КАРТА НА ПОРТАЛА13:20 е космическа времева честота, която синхронизира всичко в сътворението, от безкрайно голямото до безкрайно малкото. Цолкин е завършена система от съотношения, отнасяща се до всички форми на съществуване. В него всяко нещо е свързано както със самото себе си, така и с всички други неща. Резонирайки на честота 13:20, ние по естествен начин се синхронизираме със себе си и със ставащото.

КАКВО (13:20) с КАКВО (12:60) сме ЗАМЕНИЛИ

 

 

Честотата на

Честотата

вечността

днес

13:20

12:60

Богоцентрична

Работоцентрична

Дом

Автомобил

Семейство

Корпорация

Градина

Работно място

Интимност

Различни роли

Уют

Кариера

Култивация

Професионализъм

Култура

Електронни медии

Изкуство

Война

Нулев бюджет

Кредитна карта

Себеразвитие

Консуматорство

Обучение

Стремеж към доходи

Цялата земя

Недвижима собственост

 

Според маите краят на Петото слънце ще е време на освобождаване на душата от плътността на материята посредством космическо пробуждане, резултат от божествения план.


Диаграма на гроба на Пакал Вотан в основата

на Храма с надписите в Паленке

Каменният тунел е наречен Телектонон (Telektonon), което означава Говорещата тръба на Духа на Земята или Говорещият камък на предсказанията. С откриването на гроба на Пакал през 1952 г. говорещата тръба е изпълнила предназначението си. Отварянето на гроба става точно 1260 години след неговото запечатване през 692 г. От запечатването на гроба до края на цикъла от 13 бактуна през 2012 г. изминават точно 1320 години. Предупреждението на Пакал-Вотановия Телектонон в същината си гласи, че ако Григорианският календар не бъде подменен с Календара на 13-луни, човешката раса ще се лиши от бъдеще, предизвиквайки биосферичен колапс. Говорещата тръба на Духа на Земята продължава чак до кристалното сърце на Гея, позволявайки й да общува директно с всяко същество, синхронно подравнявайки различните измерения. Гласът й сега се чува от всеки, който слуша с отворено сърце.

Капакът е покрит с изображения. В центъра е фигурата на Покал Вотан. От пъпа му израства Свещеното дърво, известно като Дървото на живота. На върха на дървото си почива птицата кецал, символизираща света на духовете и произхода на вселената. Свещеното дърво е ключово понятие в маянския светоглед. Най-вероятно се има предвид дървото сейба (ceiba), известно като яшче (yaxche), т. е. "първото дърво". Думата уахомче (uahomche) символизира кръста и означава "дървото, което се събужда". Древната маянска дума за дърво е "те" и е символизирана от буквата Т. Символът Т се асоциира с втория от 20-те свещени глифи за дните, наричан Ик (Ik) и представящ духа, вятъра или божествения дъх. Свещеното дърво освен това се разглежда като аксис мунди или вселенска ос. Аксис мунди е връзката със света на духовете, както и между Земята и Небето. Свещеното дърво играе важна роля в маянската космология и астрология. Маите намират тясна връзка, даже родственост, между себе си и Млечния път. От тяхна земна перспектива Свещеното дърво се явява пресечна точка на слънчевата еклиптика и звездите от Млечния път. (Еклиптиката се формира от пътя на слънцето и планетите.) Пресечната точка между еклиптиката и Млечния път е знак за отваряне на свещените двери, както и към свещения източник на сътворението. Маите от народа киче в Гватемала наричат този божествен път Шибалба-бе (Xibalba be), което означава "ФОНТАН". Той е тясно свързан с една от особеностите на Млечния път - рождения канал на Космическата майка. Цепнатината е част от Млечния път и е скрита от прахови облаци, които затрудняват видимостта по посока на галактическия център, криейки го от нашите телескопи, НАМИРАЩА СЕ ДО СЪЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЕЦ.

Човечеството ще стане свидетел на изгрева на Шестото слънце и на новото съзнание. Великото подравняване на Трите скъпоценни камъка не е нищо друго, освен колективно синхронизирано уеднаквяване на галактическото, слънчевото и планетарното нива на съзнание. Великата синхронизация обозначава появата на критична маса човешки същества с ново съзнание, които, в контекста на галактическата общност, биха могли да превърнат колективното човешко въображение в продължение на планетарното съзнание.

ХУНАБ КУ 21- ГАЛАКТИЧЕСКО ДЪРВО НА ЖИВОТА И ЗНАНИЕТО

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ТУК:

http://www.pan-bg.com/articles.php?id=529

 

Въпреки действащата Конституция на Русия, се забранява дискриминацията по национален признак. Съвсем малка част  от волжските българи успя след дългогодишни съдебни искове и процеси да получи паспорти със запис на своята националност "болгар" ("булгар"). Емисари от "Татарстан" пътуват често сред гагаузите и сибирските българи, за да ги убеждават в тяхното "турско-татарско" самосъзнание.

По същия начин както в Македония, и в "Татарстан" се опитват да обявят българите (Волжските) за небългарска нация, само че не "славяно-македонска", а "тюрко-татарска".

"Славяни", "тюрки", "татари" - всички тия и много други имена са били натрапвани и продължават да се натрапват между българите с една единствена  цел - да се унищожи името българин. А няма ли го името българин - няма да го има и народът на българите.

И като знам това, аз, потомъкът на Атила, на македонските и хазарските царе, искам да кажа: каквито и да са българите - македонски, мизийски,  тракийски, гагаузки, карачайски, балкански, кумански, мишарски, чувашки, башкорстки, казанаки, тюменски, а също така християни или мюсюлмани,  руси или чернокоси - НИЕ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ПОМНИМ, ЧЕ НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО БЪЛГАРИ.

Където и както и да живеем ние, българите, трябва да помним нашето гордо Българско име и да го предаваме на нашите потомци. Не заради управниците, а за да бъде нашата съвест чиста.

У нас едно време казваха: "Ако си взел името на чужд човек - значи си станал като него". Значи ние, българите, не можем да взимаме чуждите имена и да се отчуждаваме едни от други.

Нека завинаги българите останем вечни българи и братя помежду си. Нека българското цвете повече никога да не загуби нито едно листенце.

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ПОРТАЛИ МЛЕЧЕН ПЪТ ГАЛАКТИКИТЕ И ВСЕЛЕНАТА...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности