ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

НОВО!!!

Дистанционно лечение

Премахване на отрицателни влияния, енергийни корекции и изчистване на аурата от разстояние!

Настройка в Учението на Тангра (I , II и III ниво) от разстояние!

Получавате книжка с обяснение за съответното ниво, диплома и БЕЗПЛАТНО изследване с Аура камера и Биоквантов анализатор в удобно за вас време в рамките на една година.

Цена 500 евро

За контакти: +43 660 1055140

diplomi.jpg - 120.34 Kb

NEW !!!

Distance healing

Removing negative impacts, energy corrections and cleaning the aura from a distance.

Initiations in Tangra Teaching (1st, 2nd and 3rd level) from a distance.

You receive a book with explanations for the level you choose, diploma and so diagnose with aura camera in relevant for you time in one year time period.

Healing: 1000 leva

For contacts: +43 660 1055140


NEUE!!!

Fernbehandlung


Beseitigung von negativen Einflüssen, Energiekorrekturen und die Aura aus der Ferne klären.

Einrichten in der Lehre von Tangra (1., 2., 3. Stufe) aus der Ferne.

Sie erhalten eine Broschüre, die das Niveau erklärt, Diplom und eine Untersuchung der Aura zur Ihrer günstigen Zeit innerhalb eines Jahres.

Preis 1000 leva

Kontakt: +43 660 1055140


Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности