ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

По пътеките на богомилите – носители на нова култура

ЗАБРАВЕНИТЕ ИСТИНИ

В паметта на света постепенно изплува споменът за Виде­лината, която е получил чрез Богомилското учение. Докато на Запад интересът към него расте, нашите служебни историци, под влияния на православната църква и на атеизма го отнасят към религиозните секти.

Няма историческа тема с така широк спектър от мнения за богомилите:

– една от многото средновековни гностични секти

– или носители на чистото езотерично християнство?

– наследници на големи дуалистични учения от Изток

– или създатели на нова доктрина, завладяла Европа?

– „Религия на отчаянието” или носител на прогресивни идеи водещи към по-добър свят, свободен от догми, ка­нони и насилия.

– много опасно, разлагало религията и държавата, създава­ло бунт и отказ да носят оръжие и така отслабило държа­вата и тя паднала под робство.

– или сме паднали под робство поради прогонването на този Дух, България се е лишила от жизненост и мъдрост. В страните, които са го приели, е внесъл хуманизъм и Ре­формация – основа на Новия свободен от догми Свят.

 

bogomili.jpg - 296.97 Kb

Тук е невъзможно да разгледам трудове на враговете на Бо­гомилството, от които се учат платените историци. Не е чудно, че врагове пишат историята ни.

“Великите сили” крият българското участие в техния Рене­санс. Когато Л. Живкова изпрати студент в Парижката библио­тека.

тека да дири богомилска книги, той бе върнат със старобългар­ска поезия. “България ще си навири носа, ако научи какво е напра­вило Богомилството за развитие на Световната култура”.

Съкровища на богомилска мъдрост се пазят и в библио­теки в Мадрид, в Рим, в Цариград, в Русия, в катакомбите на Малтийския Орден на о‑в Малта. Докато Насилието властва над света, те няма да бъдат разкрити.

От началото на миналия век у нас са излезли много трудове за богомилите, които отразяват властващия мироглед и не могат да разкрият тайната. Защото тайните се пазят само в Езотерич­ното (тайното) познание. Това се вижда от книгите на Н. Рай­нов, Влад Пашов, Фьодор Грузинов, Боян Боев, Топенчаров, които правят връзки с езотеричното учение на Беинса Дуно.

Не е възможно да обсъждаме и трудовете на безброй чужди автори. Някои показват в учението окултни елементи и го свързват с херметичните идеи. Особено след 1930 г. във Франция излизат големи трудове за него и се създават необо­гомилски общини. Сп. Куриер Юнеско посвети един брой на богомилските могили в Босна; америк. спис. Гносис публикува голяма студия; Езотеричната школа на Златния Розенкройцер се обяви за техен приемник. Спис. Пентаграм ги свърза с тра­кийски мистерии и с Бялото Братство.

Вновия век обширни статии поместиха National Geographic, кн. «8».

През 2012 в Тулуза (стар богомилски град) бе проведе­на международна конференция относно катарите. Бе издаден сборник от статии от 25 автора. Сега у нас излизат книгите на Мишел Муние, който показва как богомилите пробуждат Европа, също и „Богомилите от България и Босна” на Брокит (1879).

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности