ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Откровение Земя

Планетарният дух има нужда от девствена чистота на Зе­мята, за да създава това, което в книгите на Монро е наречено Loosh – това е чиста енергийна вибрация (не Любов), създавана от Планетарния дух на бъдещата земя (минус хора, извънзем­ни, животински инкарнации и т. н.). Планетарният дух създа­ва Loosh (никоя друга английска дума не може да опише това), когато е в хармония със себе си. Тази Земя с девствена чистота е населена с растения, насекоми, животни, птици и риба, чии­то тела са естествени за груповата душа на Природния Дух. На времето Земята е била с девствена чистота – преди да бъде зав­ладяна от някои извънземни от Орион и т. н. Тогава Земята е излъчвала Loosh. Впоследствие, след намесата на империя Ори­он продукцията бързо била увредена. Влиза Играта.

Сега Играта достига връхната си точка, след което Земята, освобождавайки се от хора, извънземни и животински инкарна­ции, ще възстанови своята чистота и отново ще започне да из­лъчва Loosh, същевременно продължавайки своето развитие и напредък.

 

30768innerearth_678x320_front.jpg - 53.53 Kb

Монро пише, че на бъдещата Земя жънат Loosh, но не пише как и за какво го използват. Това е защото не е необходимо да се знае НА ТОЗИ ЕТАП – когато е необходимо да го узнаете, ще го знаете. Знам, че с отговора си по този въпрос предизвиквам още повече въпроси, но с времето си ще получите и отговорите за тях – междувременно, бъдете търпеливи.

Древната Земя

Хората населявали Земята в дълбока древност са били дву­полови. Повечето от телата изглеждали като сегашното мъжко тяло, но областта на гениталиите била различна. Това им позво­лявало да се възпроизвеждат с когото искат, стига да решат да се възпроизвеждат. Така те можели да се наслаждават на секса без страх от нежелателно забременяване.186 6 Деян Колев

Райският период свършил, когато империята Орион, управля­вана от влечугоподобна кралица, открила планетата и незабавно предявила претенции над нея. Империята счита, че не-влечугопо­добните раси и мъжете са по-низши. Влечугоподобните са най-ста­рата раса от трета плътност и изключително напреднали техноло­гично. Освен това те искат поробване на населението на завладе­ните от тях светове – искат те да работят под тяхно ръководство. Империята има нужда и от постоянен източник на храна.

Древните човеци били незадоволителни за тях – те били наивни като деца и приятелски настроени – тези хора били ома­яни от напредналите технологии на извънземните от Орион.

На техните генни специалисти било казано да мутират зем­ните хора в подходяща робска раса. Установили, че в земните има твърде много хармония и решили да ги разделят на мъже и жени. Имало две специални камери, където правели тези про­мени, и очаровани от технологията, хората с нетърпение влиза­ли в една от тях по свой избор.

Щом се видели помежду си, обаче, те били отвратени. Мъ­жете не харесали гърдите на жените, а жените не харесали външ­ните им сексуални органи. Не искали да се свързват помежду си. Оставали си мъж с мъж и жена с жена. Този конфликт бил преце­нен като добре дошъл за империята, но трябвало да им намерят начин да се размножават. След много неуспешни експерименти с тяхното ДНК, успели да подтиснат отвращението им. Правени били и много други експерименти, включително с гени от извън­земни и с гени от маймуни. Така възникнали човешките раси.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности