ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

 

Вярата на българите Първата, Единствена и Основна религия на Българите е Тенгрианството.

Тенгрианството е Прамайката на Зороастризма, Хиндуизма, Юдаизма, Будизма, Християнството и Исляма.

В Българския пантеон има две категории божества. Към първата се отнася Всевишният Бог Тангра, а към

втората – всички останали божества, наречени с общото название „алпи“. Алпи са Слънцето, Луната и другите

планети, но алпи са и свръхчовешките божества, съответстващи на известните богове от другите

индоевропейски митологии – те са алпите-диви. Повечето от алпите диви са известни под имената

на свещените животни, в чиито образ се превъплъщават.  Това са алпите Барс, Баран (Овен),

Барадж (Змей), Сокол. В мита за раждането на боговете още се разказва, че от старшите алпи

са се родили средните алпи, които са всъщност хората от божествен произход. За разлика от

небесните светила и алпите-диви, Тангра е представен като космически разум, без образ и

подобие. „Тангра е духът на Вселената.

gravatar_shield_small.jpg - 186.27 Kb

 

Той няма образ и подобие, защото образът е нещо,

а Духът е всичко, а всичкото е само Дух.“ В този смисъл Тангра съответства на Брахма в

хиндуисткия пантеон. От дълго време в България и по света се налага заблудата, че

древните българи са тюрки, а Тангра е тюркски бог. Оказва се обаче, че тюрките и

монголите са възприели култа към Тангра от нашите прадеди под името ТЕНГРИ ХАН

, което са разбирали като „Бог на Синьото Небе“. Това значение е доказателство,

че за нашите прадеди Тангра е бил преди всичко Небесният Отец. В древните

ръкописи жреците на бога на древните българи Тангра били назовавани аскали.

Според най-старата Арийска религия, чиито корени са в тангризма, светът бил

сътворен от хиерогамията /съюза/ на двете основни божества Тангра

/небесният баща/ и Йима, майката Земя.

Цялата истина в книгата "Забранената Истина-Пътят до Идел" . За поръчки: http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности