ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

 

СЛЪНЦЕТО Е ПОРТАЛ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Слънцето е портал за цивилизации, които пътешестват из Вселената, използвайки форма на хипердименсионна математика, основана на сакралната геометрия. Сонди се изпращат в петната на Слънцето, за да изследват състава и поведението на звездата. Това, което е било открито, би шокирало учените от официалната научна общност, които вярват, че Слънцето е гигантски генератор за ядрен синтез (виж изобр.). Вместо това било потвърдено, че Слънцето има електрическа природа и неговите изхвърляния на плазма (виж изобр.) служат на пътешестващи из Вселената цивилизации като портали за влизане във и излизане от нашата Слънчева система.

yapay-gne.jpg - 347.03 Kb


Електрическата Вселена е астрономически модел, при който Слънцето и планетите са електрически заредени небесни обекти, които съществуват в електрическо поле, създадено от Слънцето в радиално направление (като спиците на велосипедното колело) в Слънчевата система. По-нататък, Слънцето е част от огромна електрическа мрежа в галактиката, генерирана от Галактическия център, отново в радиално направление. Заряди текат през тези електрически полета чрез действието на плазмени частици, които постоянно

се излъчват от Слънцето и от галактичното ядро. Плазмата е четвъртото състояние на материята (първите три са: твърдо, течно и газообразно) и включва свободни прoтони, неутрони, електрони и йони. Плазмата не е електрически

неутрална, а е свръхпроводник, който може да пренася електрически заряди през Слънчевата система и в междузвездното и междугалактическото пространство.

Сонди, изпратени в слънчевите петна, показали, че те съдържат спирални плазмени струи (протуберанси), които се простират от над повърхността на Слънцето към неговото ядро.

Програмата “Слънчеви пазители” потвърдила, че при определени условия тези слънчеви протуберанси могат да се използват като звездни портали, през които извънземни цивилизации могат да влизат в нашата Слънчева система или да излизат от нея. Тази слънчева портална система е огромна космическа мрежа, която свързва всички слънца и галактики и позволява да се изминават огромни разстояния между звездите и галактиките.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности