ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Тялото срещу духа

Кое управлява вашата инкарнация – тялото или духа? В по­вечето ви инкарнации ТЯЛОТО, защото незрелият дух се учи посредством преживяванията на тялото. Към средното ниво инкарнации духът вече събира кураж, за да започне да се до­верява на себе си. Но чак при напредналите инкарнации духът започва да управлява 50% или повече от тялото. При Финалната инкарнация духът контролира 90–95% от тялото.

СМЪРТТА – това е нещо много за тялото, защото то пре­кратява съществуването на тялото ЗАВИНАГИ. Лъжата за въз­кресяване на тялото е фантазия на ориентираните към тяло­то религиозни деятели. Няма значение, че духът живее вечно, или че преживяванията на тялото живеят винаги с този инкар­ниран дух. Тялото знае, че е смъртно и че ще умре. На това се дължи страхът от смъртта и погребенията. Телата с незрял дух се изправят пред евентуалния край на тяхното инкарнационно преживяване. Гробищата са физическите паметници на други физически носители. Те са просто загуба на пари. Духът е про­дължил напред. В гробищата остава само гниещата черупка. Но когато тялото управлява духа, хората непрекъснато висят по гробищата и говорят на мъртвото тяло. Щом духът напред­не достатъчно, вече не ходи да си губи времето по гробищата. Ако иска да каже нещо на този дух – просто му го казва. Друго нещо за смъртта – защо когато някой умре винаги ви карат да вярвате, че това е бил най-добрият човек? Умрелият бил гадняр, умрялата била кучка, но щом умрат ги изкарват светци. Отново контролът на тялото. Вместо да си спомнят И добрите И лоши­те преживявания, избират да си спомнят само ограничен набор от преживявания. Много по-реалистично е да си спомняш ин­карнацията каквато си е била.

 

consciousness-parallel-universe2.jpg - 19.33 Kb

А и самата дума “смърт”. Колко страхове поражда тя! Заместват я с думи като “починал”, “споминал се”. Да, духът си е починал, но те не разбират това. Ако го разбираха, нямаше да плачат и да се обличат в черно. Той (инкарнацията) е умрял, но Той/тя (духът) не може да умре. Погребенията са за тялото и за телата, които все още живеят, а не за духа, или за достатъчно напредналите духовно, които разбират въпроса за смъртта.СМЪРТТА – това е нещо много за тялото, защото то прекратява съществуването на тялото ЗАВИНАГИ. Лъжата за възкресяване на тялото е фантазия на ориентираните към тялото религиозни деятели. Няма значение, че духът живее вечно, или че преживяванията на тялото живеят винаги с този инкарниран дух. Тялото знае, че е смъртно и че ще умре. На това се дължи страхът от смъртта и погребенията. Телата с незрял дух се изправят пред евентуалния край на тяхното инкарнационно преживяване. Гробищата са физическите паметници на други физически носители. Те са просто загуба на пари. Духът е продължил напред. В гробищата остава само гниещата черупка. Но когато тялото управлява духа, хората непрекъснато висят по гробищата и говорят на мъртвото тяло. Щом духът напредне достатъчно, вече не ходи да си губи времето по гробищата. Ако иска да каже нещо на този дух – просто му го казва. Друго нещо за смъртта – защо когато някой умре винаги ви карат да вярвате, че това е бил най-добрият човек? Умрелият бил гадняр, умрялата била кучка, но щом умрат ги изкарват светци. Отново контролът на тялото. Вместо да си спомнят И добрите И лошите преживявания, избират да си спомнят само ограничен набор от преживявания. Много по-реалистично е да си спомняш инкарнацията каквато си е била.инкарнации духът вече събира кураж, за да започне да се доверява на себе си. Но чак при напредналите инкарнации духът започва да управлява 50% или повече от тялото. При Финалната инкарнация духът контролира 90–95% от тялото.

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности