ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Снимка на Аурата

Снимката на аурата е интересна, особено с познавателна гледна точка. Много от нас избират дейности и начин на живот, несъответстващ на нуждите на душата им, темперамента им и други психоемоционални критерии. Животът на тези хора е в постоянно напрежение.

Дори и хора, които са в хармония със себе  си, от време на време  изпитват духовен дискомфорт, причинен от външни фактори.

СНИМКАТА НА АУРАТА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА:

  1. Разберете особенoстите на своята личност.
  2. Осъзнаете зависимостта на здравето върху емоционалното си състояние.
  3. Виждате  влиянието, упражнявано от външни фактори върху физическото, умственото и енерийното ви състояние.
  4. Научите  да контролирате своето психо-емоционално състояние и да смекчите въздействието на външни влияния,  при избор на  най-добрите решения в трудни или деликатни ситуации.
  5. Виждате промените след духовни практики, йога, етерични масла и други полезни ефекти върху вашето съзнание.
  6. Оцените как външния свят и въздействието ви води до положителен ефект върху вашата аура.
  7. Накратко, картината на аурата дава възможност на даден човек за себепознание и самоусъвършенстване.

СНИМКА НА АУРАТА - НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЛИ ШАРЛАТАНСТВО?

Мненията отностно снимката на аурата са противоположни.  За някои това е вълнуващо доказателство за съществуването на фин свят, други  убедени материалисти вярват, че снимка на аурата е поредното шарлатанство. В действителност, няма  мистицизъм. Всичко тук  е наука и техника.

Тази система основно изчислява  данните благодарение на  биосензори, измервайки температурата и електромагнитното поле  на лявата ръка на човек. Тези данни са взаимно свързани и обработват от компютърна програма , която визуализира емоционално-енергетичното състояние на човека. Всички физиологични данни се изчисляват като се използва биосензор, което позволява да се идентифицират и показват  изображениея на аурата в цветове, информация за чакрите и други аспекти на живота.

Същите резултати, но по-неясни  и неразбираеми за вас, бихте могли да получите, след множество психологични и медицински изследвания.

Разгледайте снимки направени с аура камера тук

 

 

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности